CCR: Vânzarea cartelelor preplătite cu buletinul este neconstituţională

390

Curtea Constituțională a stabilit că Ordonanța de Urgență nr. 62/2019 privind organizarea și funcționarea Sistemului unic pentru apeluri de urgență este neconstituțională în ansamblul său.

Actul normativ permitea colectarea datelor de identificare ale celor care achiziționau cartele SIM preplătite începând cu 1 ianuarie 2020.

“În ziua de 18 februarie 2020, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice este neconstituţională, în ansamblul său”, a anunţat CCR într-un comunicat de presă.

Astfel, Curtea a reţinut că Guvernul nu a motivat în cuprinsul actului normativ criticat situaţia extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată şi nici urgenţa reglementării, limitându-se la a justifica oportunitatea şi necesitatea reglementărilor, aspecte care nu se circumscriu criteriilor de constituţionalitate prevăzute de art.115 alin.(4) din Constituţie, aşa cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale.

Mai mult, Curtea a constatat că principala modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2000 adusă prin actul supus controlului de constituţionalitate, respectiv cea referitoare la achiziţionarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile pentru care plata se face în avans, a fost amânată de două ori, mai întâi până la 31 decembrie 2019, apoi până la 31 martie 2020, în condiţiile în care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.62/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în data de 3 septembrie 2019, fapt care dovedeşte inexistenţa urgenţei reglementării.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului.