Începând cu data de 15 mai 2020 pâna la data de 30 septembrie 2020, consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare.

Consultațiile medicale la distanță se acordă cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații pe oră. De asemenea, se păstreaza prescripțiile la distanță, iar medicii de familie pot prescrie în continuare pentru pacienții cronici inclusiv medicamentele restricționate din Lista de medicamente compensate și gratuite care se acorda în cadrul programelor naționale de sănătate.

  Totodata, se mențin și mare parte din reglementarile privind modalitatea de acordare a concediilor medicale care au fost valabile pe perioada stării de urgență, până la data de 30 septembrie 2020

     Conform legislației în vigoare, pe toată durata stării de alertă instituite la nivel național, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova aduce la cunoștință cetățenilor faptul că, programul de lucru cu publicul al instituției noastre va fi de luni până vineri de la ora 8.30 până la 13.30, iar joi și de la ora 16 la ora 18 . Facem precizarea că, accesul publicului în instituție se va face doar cu respectarea următoarelor reguli care sa previna răspândirea Coronavirusului :

   – Fiecare cetățean trebuie să poarte, în mod obligatoriu, masca de protecție care să-i acopere gura și nasul ;
   – Este interzis accesul în instituție al persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3º Celsius ;
   – Accesul în instituție va fi permis astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate ;
   – La intrarea în instituție va fi obligatorie dezinfectarea pe mâini a fiecărei persoane ;
   – Întreaga activitate cu publicul va fi organizată astfel încât să limiteze cât mai mult deplasările și interacțiunea între persoane .

     Casa de Asigurări de Sănătate Prahova asigura cetățenii că toate solicitările adresate instituției în această perioadă vor fi înregistrate, prelucrate și soluționate cu responsabilitate și celeritate.

Foto cu caracter ilustrativ