Când începe școala în 2023 conform calendarului oficial 2023-2024

227

Anul școlar 2023-2024 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri și cuprinde cinci vacanțe școlare. Cursurile pentru acest an școlar vor începe luni, la data de 11 septembrie 2023. Conform noilor informări publicate de Ministerul Educației, în anul școlar 2023-2024 se vor păstra cele cinci module de învățare, alternate cu cinci vacanțe. De asemenea, se păstrează vacanță mobilă din luna februarie (și câteva zile din luna martie) care rămâne la decizia inspectoratelor școlare. De altfel, fiecare unitate de învățământ are obligația ca, până la începutul lunii octombrie, să anunțe elevii și părinții când vor avea loc „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Modul 1:

  • Cursuri – luni, 11 septembrie 2023 — vineri, 27 octombrie 2023
  • Vacanță – sâmbătă, 28 octombrie 2023 — duminică, 5 noiembrie 2023

Modul 2:

  • Cursuri – luni, 6 noiembrie 2023 — vineri, 22 decembrie 2023
  • Vacanță – sâmbătă, 23 decembrie 2023 — duminică, 7 ianuarie 2024

Modul 3:

  • Cursuri – luni, 8 ianuarie 2024 — duminică, 11 februarie 2024, respectiv duminică, 18 februarie 2024 sau duminică, 25 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București
  • Vacanță – o săptămâna, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024

Modul 4:

  • Cursuri – luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024
  • Vacanță – sâmbătă, 26 aprilie 2024 — marți, 7 mai 2024 – vacanță de Paște 2024

Modul 5:

  • Cursuri – miercuri, 8 mai 2024 — vineri, 21 iunie 2024
  • Vacanță – sâmbătă, 22 iunie 2024 — duminică, 8 septembrie 2024

Scoala incepe pe 11 septembrie in anul scolar 2023-2024
Când începe școala în 2023. Care este sructura claselor terminale în anul școlar 2023-2024

-Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar 2023-2024 are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
-Pentru clasa a VIII-a, anul școlar 2023-2024 are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;
-Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar 2023-2024  va avea o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se va încheiea la data de 28 iunie 2024;
-Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare”.