Campanie de recrutare în Prahova a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal plătit

760

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, demarează campania de recrutare și identificare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
– au capacitate deplină de exercițiu;
– prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
– au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
– au urmat cursurile de formare profesională organizate de către D.G.A.S.P.C. care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:
– persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
– părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
– persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Procesul de evaluare a capacității solicitantului de a îngriji un copil se realizează în două etape: etapa evaluării inițiale și etapa de pregătire.

Etapa evaluării inițiale presupune mai multe vizite ale membrilor echipei din cadrul Serviciului Asistenți Maternali la domiciliul solicitantului și discuții separate cu fiecare membru al familiei solicitantului, cât și cu toți membrii familiei.


Etapa de pregătire implică participarea solicitanților selectați la un program de formare, în conformitate cu programa stabilită de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care include module minime obligatorii și module specializate. 


În vederea evaluării capacității de a deveni asistent maternal profesionist, persoanele interesate pot depune cereri la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14-16, sau prin fax: 0244-586.100, e-mail dgaspcph@yahoo.com
Informații suplimentare privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist, pot fi obținute prin intermediul Serviciului Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova:


Adresă: Ploieşti, Șoseua Vestului nr. 14-16, 
Telefon/ fax: 0244/ 586.100, 0244/ 511.400, interior 233
E-mail: ampdgaspcph@gmail.com.