Biserica Sfânta Vineri din Ploiești, a fost reabilitată prin Programul Operațional Regional 2014-2020

657

Biserica „Sfânta Vineri” cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reabilitată prin proiectul „Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare Biserica Sf. Vineri”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Obiectivul general al proiectului a vizat conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al orașului Ploiești și al identității culturale a regiunii Sud Muntenia.

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile au fost efectuate lucrări de arhitectură, restaurarea picturii murale, restaurarea iconostasului, instalații electrice, instalații detecție și avertizare incendiu la Biserica „Sfânta Vineri” , iar la Turnul clopotniță au fost realizate lucrări de arhitectură, structură, instalații electrice, instalații detecție și avertizare incendiu.

Durata de implementare a proiectului a fost de 46 de luni, în perioada 27 decembrie 2017 – 27 octombrie 2021, iar bugetul investiției are o valoare totală de 7.185.761,11 de lei, din care peste 5,9 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproximativ 1,1 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 143.715,22 de lei este contribuția din partea Parohiei „Sfânta Vineri” Ploiești, în calitate de beneficiar.