Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a verificat, în toată țara, inclusiv în Prahova, respectarea prevederilor legale în exploatarea locurile de joacă pentru copii

394

În perioada 18.06.2019 – 02.07.2019, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat o serie de acțiuni de control privind respectarea prevederilor legale în spaţiile de joacă pentru copii. 

Controlul a cuprins 275 operatori economici din toate judeţele ţării şi în Municipiul Bucureşti.

Au fost aplicate 168 sancţiuni contravenţionale din care 103 avertismente şi 65 amenzi contravenţionale în valoare de 324.000 lei.

În urma verificărilor, a fost dispusă măsura de oprire temporară a prestării serviciului la 70 operatori economici până la remedierea neconformităţilor constatate, la 3 dintre operatorii economici controlaţi, dispunându-se sancţiuni complementare, respectiv interzicerea utilizării echipamentelor de agrement amplasate pe spaţiile de joacă până la eliminarea deficienţelor constatate în județul Brasov și măsura opririi definitive de la exploatare a unor echipamente cu probleme la rampele de acces și paviment, până la remedierea defecțiunilor, evaluarea conformității acestora și emiterea unui certificat de conformitate de către un organism de certificare. 

Abaterile contstate în timpul acțiunilor de control s-au referit la: Calitatea serviciilor prestate în spaţii de joacă (lipsa afişării denumirii unităţii, a Codului unic de înregistrare la Registrul Comerțului din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze şi a programului de funcţionare), în județele Prahova, Maramureș, Sălaj, Giurgiu, Teleorman, Mehedinți, Alba, Mureș, Botoşani, Vaslui și Constanța. 

Respectarea prevederilor legale referitoare la spaţii de joacă (HG nr. 435/2010) (conformitate din punct de vedere tehnic a echipamentelor și respectarea cerințelor esențiale de securitate)Deficiențe în aceasă privință au fost înregistrate la verificarea a 47 parcuri de joacă din judetul Vaslui, dar și la alte parcuri de joacă pentru copii din județele Hunedoara, Cluj, Brașov, Covasna, Mureş, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Argeș, Călărași, Sălaj, Neamț, Ilfov, Timiș, Caraș Severin, Galați, Tulcea, Gorj, Vâlcea, Giurgiu, Bihor, Satu Mare, Constanța și Maramureş. 

Controlul a depistat echipamentele de agrement rupte, cu elemente sparte, ciobite, frânghii rupte, podeţe cu dale din lemn putrezite sau lipsă, cuie ruginite etc, elemente menite a pune în pericol integritatea utilizatorilor, respectiv a copiilor, în județele Arad, Mehedinți, Argeș, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Prahova, Teleorman, Brașov, Timiș, Vrancea, Buzău, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Bacău, Neamț și Municipiul București. Alte aspecte constatate la faţa locului (liste cu tarife așezate în locuri greu accesibile sau fiind greu lizibile, toalete ecologice neigienizate, lipsa afișării regulamentului de funcționare al locului de joacă etc.), în județele Bacău, Arad, Prahova, Dolj, Galați, Buzău, Satu Mare și Municipiul București.