Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că a implementat aplicația informatică pilot Registrul fiscal al partidelor politice, dezvoltată în regie proprie de către specialiștii Direcției generale sistemul informațional electoral național, cu sprijinul Direcției prevenție, monitorizare și îndrumare din cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

Prin intermediul acestei aplicații, Autoritatea urmărește informatizarea operațiunilor legate de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, transparentizarea acestora, prin expunerea datelor legate atât de activitățile instituției, cât și de activitățile partidelor politice, îmbunătățirea fluxurilor de lucru, a comunicării între actorii implicați, precum și o mai bună gestionare a resurselor.

Această aplicație informatică va asigura transferul bidirecţional de date între Autoritatea Electorală Permanentă, pe de o parte şi formațiunile politice, pe de altă parte, cu precizarea că orice persoană interesată are posibilitatea de a vizualiza online aceste date.

Dezvoltarea unei astfel de aplicații în regie proprie a constituit o provocare pentru specialiștii Autorității, iar eforturile lor și-au atins obiectivul și, în același timp, au realizat și o economie de două milioane de euro la bugetul instituției. Precizăm că AEP a mai inițiat și în trecut demersuri în vederea achiziționării de servicii pentru implementarea aplicației informatice Registrul fiscal al partidelor politice, cu un singur modul – Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor, însă costurile dezvoltării acesteia de către o terță persoană juridică, de specialitate, se ridicau la peste două milioane de euro.

Implementarea aplicației informatice Registrul fiscal al partidelopolitice reprezintă o măsură pentru asigurarea îndeplinirii laturii preventive, menite să responsabilizeze formațiunile politice cu privire la obligațiile legale care le revin, cât și pentru identificarea și sancționarea faptelor contravenționale. În acest sens, prin înființarea Direcției prevenție, îndrumare și monitorizare, AEP își concentrează eforturile pe desfășurarea unor acțiuni concrete de prevenție în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, demonstrând astfel angajamentul său pentru transparență și responsabilitate.

Aplicația Registrul fiscal al partidelor politice conține trei module, respectiv:

– Modulul 1, în care sunt înregistrate sediile filialelor județene și sediile centrale, persoanele responsabile cu administrarea fondurilor si persoanele îndreptățite să reprezinte partidul la nivel central și județean, conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și orice modificare a datelor menționate, care vor fi înregistrate în cel mult 45 de zile de la data producerii acestora, conform alin. (3) din cadrul aceluiași articol;

– Modulul 2, în care persoanele desemnate de către formațiunile politice vor încărca lunar veniturile și cheltuielile partidelor politice și anual Raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor;

– Modulul 3, în care vor fi încărcate de către persoanele desemnate situațiile financiare anuale, în cel mult 15 zile după înregistrarea la organul fiscal competent.

În prezent se fac demersuri pentru a face disponibil în format online pe site-ul https://finantarepartide.ro aplicația – pilot Registrul fiscal al partidelor politice – modulul 2, care va fi utilizată de către reprezentanții formațiunilor politice în vederea transmiterii/încărcării electronice a rapoartelor detaliate de venituri și cheltuieli realizate în anul precedent.

Implementarea aplicației informatice Registrul fiscal al partidelor politice aduce beneficii tuturor actorilor implicaţi, prin automatizarea unei activităţi care este în prezent mare consumatoare de resurse umane, timp, resurse financiare și materiale.

      De asemenea, prin introducerea/încărcarea datelor în timp real de către reprezentanții desemnați ai formațiunilor politice, pe lângă reducerea consumului de resurse, se previne și încălcarea termenelor de depunere stabilite de lege, în sensul că în prezent transmiterea/primirea documentelor atât în format electronic, cât și în format letric, urmează un circuit anevoios.

Totodată, AEP intenţionează să extindă utilizarea online a tuturor modulelor aplicației Registrul fiscal al partidelor politice începând cu data de 1 ianuarie 2021.