Au început înscrierile pentru etapa a II-a a Programului Oficial de Internship al Guvernului

381

Încă 30 de tineri studenți vor avea posibilitatea să participe la Programul Oficial de Internship al Guvernului, timp de două luni, în perioada iunie-iulie, în cadrul etapei a II-a programului, ajuns anul acesta la cea de-a VIII-a ediție.

Tinerii interesați se pot înscrie până în data de 10 mai, la adresa de e-mail cabinet.pm@gov.ro.

Candidaturile vor fi evaluate în perioada 11-14 mai, rezultatele vor fi anunțate în data de 18 mai. Stagiile de practică din cadrul etapei a II-a se vor desfășura în lunile iunie și iulie.

Sunt eligible la program persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani;
 • au cetățenia română;
 • au capacitate deplină de exercițiu;
 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
 • au cunoștințe în domeniul IT;
 • nu sunt active pe piața muncii;
 • nu au absolvit anterior Programul Oficial de Internship al Guvernului României;
 • îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

Actele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de intenție;
 • Adeverință de la instituția de învățământ, care să cuprindă, pentru elevi, media generală a anului anterior – integralist;
 • Pentru absolvenții de liceu: copie diplomă/adeverință Bacalaureat;
 • Pentru studenții din anul I: copie diplomă/adeverință Bacalaureat;
 • Pentru studenții din anii: al II-lea, al III-lea și al IV-lea sau anii terminali din alte domenii: media din anul anterior – integralist;
 • Pentru masteranzii din anul I: copie diplomă/adeverință licență universitară/facultate;
 • Pentru masteranzii din anul al II-lea sau din anii terminali din alte domenii: media din anul anterior de master – integralist.

Candidații pot depune și alte documente/adeverințe, diplome, certificate care atestă implicarea în diverse proiecte, programe, activități extra-didactice/voluntariat organizat în proiecte, evenimente etc.

Participarea la stagiile de practică din cadrul programului guvernamental de internship le oferă tinerilor posibilitatea de a se familiariza din interior cu activitatea în administrația publică centrală.

În prezent este în curs de derulare prima etapă a ediției din acest an al programului guvernamental de internship. Cei opt studenți cursanți la universități din România și din străinătate selectați în cadrul primei etape efectuează deja stagii de practică, în lunile aprilie și mai, la Palatul Victoria.