Aproximativ 16 milioane de lei fonduri europene, pentru creșterea calității serviciilor medicale la Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești” și Spitalului din Vălenii de Munte

445

În data de 5 februarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Bogdan-Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, și Florin Constantin, primarul orașului Vălenii de Munte, au semnat contractele de finanțare pentru proiecte menite a crește gradul de accesibilitate a populației la serviciile medicale furnizate în regim ambulatoriu.

Astfel, prin proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”, administrația județeană, beneficiarul finanțării nerambursabile, va realiza lucrări ce vor conduce la reorganizarea spațiului secției medicale, la scăderea numărului de pacienți redirecționați spre alte unități medicale și a timpului necesar pentru diagnosticare sau tratament. Nu în ultimul rând, este vizată creșterea nivelului calitativ al serviciilor medicale furnizate în regim ambulatoriu.

Valoarea totală a investițiilor se ridică la 7.495.361,73 lei, din care peste 5,2 milioane de lei sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste două milioane de lei reprezintă contribuția din bugetul de stat, în timp ce contribuția beneficiarului ajunge la aproximativ 150 de mii de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, începând cu 1 iunie 2018.

Aplicația „Dotarea ambulatoriului de specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație”, depusă de administrația orașului Vălenii de Munte, urmărește, pe de o parte, creșterea calității actului medical și a numărului de beneficiari de servicii medicale diagnostice, terapeutice, de consiliere, prevenție şi recuperare. Pe de altă parte, se dorește diminuarea timpului de așteptare pentru efectuarea investigațiilor, precum și a numărului de internări. Pentru consolidarea infrastructurii Ambulatoriului, investițiile se ridică la o valoare totală de 8.197.076,69 lei. Din această sumă, peste 5,7 milioane de lei reprezintă alocarea FEDR, contribuția din bugetul de stat este de aproape 2,3 milioane de lei, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de aproximativ 164 de mii de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 18 de luni, până la 30 martie 2020.

Cele două aplicații depuse de administrațiile prahovene sunt finanțate din Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020).