Aproape 1000 de operatori economici controlați de ANPC, în toată țara, privind modul de comercializare, marcare și etichetare a produselor textile

452

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 20.03-30.03.2019, o acţiune de verificare amodului de comercializare, denumire, marcare și etichetare a produselor textile.
În cadrul acțiunilor de control, au fost controlaţi 977 de operatori economici, la 738 operatori economici din totalul celor controlaţi, aproximativ 75%, depistându-se abateri de la prevederile legale.
Valoarea produselor controlate a fost de 20.033.597 lei, din care produse cu abateri au însumat 2.751.302 lei.
Pentru operatorii economici la care s-au constat neregli, au fost dispuse 824 de sancţiuni, din care 335 avertismente şi 489 de amenzi contravenţionale, în valoare de 1.677.600 lei. De asemenea, s-au dispus 371 de măsuri de oprire temporară de la comercializare, pentru produse cu abateri în valoare de 2.751.302 lei.

Principalele deficiente constatate s-au referit la:

1. Respectarea cerințelor privind denumirea fibrelor textile, etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile

 • numai produsele textile compuse în totalitate din aceeași fibră pot fi etichetate sau marcate drept „100 %”, drept „pure” sau drept „integrale”;
 • este interzisă utilizarea acestor termeni sau a unor termeni similari pentru alte produse textile;
 • un produs textil este etichetat sau marcat cu denumirea și procentul din greutate al tuturor fibrelor care compun produsul, în ordine descrescătoare 
 • orice produs textil constituit din două sau mai multe componente textile care au compoziții fibroase diferite este însoțit de o etichetă sau un marcaj care indică conținutul de fibre textile al fiecărei componente, prezența părților netextile de origine animală în produse textile se indică prin utilizarea expresiei „Conține părți netextile de origine animală” în etichetarea sau marcarea produselor care conțin astfel de părți ori de câte ori sunt introduse pe piaţă
 • etichetarea și marcarea produselor textile sunt durabile, lizibile cu ușurință, vizibile și accesibile, iar în cazul unei etichete, aceasta este bine atașată
 • atunci când introduce pe piață un produs textil, producătorul asigură furnizarea etichetei sau a marcajului și exactitatea informațiilor conținute de aceasta sau acesta;
 • în cazul în care producătorul nu își are sediul în UE, importatorul asigură furnizarea etichetei sau a marcajului și exactitatea informațiilor conținute de aceasta sau acesta;
 • atunci când pune la dispoziție un produs textil pe piață, distribuitorul se asigură că produsele textile poartă eticheta sau marcajul adecvat prevăzut de prezentul regulament
 • atunci când un produs textil este pus la dispoziție pe piață, descrierile compoziției fibroase textile sunt indicate în cataloage și prospecte comerciale, pe ambalaje, etichete și marcaje, astfel încât să fie clare, lizibile și vizibile cu ușurință și imprimate uniform din punctul de vedere al caracterelor, stilului și dimensiunii caracterelor, trebuie să fie clar vizibile pentru consumator înainte de cumpărare, inclusiv în cazul în care produsul este cumpărat prin mijloace electronice; mărcile comerciale sau denumirea întreprinderii pot fi indicate imediat înainte sau după descrierile compoziției fibroase textile.

S-au constatat abateri privind denumirea fibrelor textile, etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile la 200 de operatori economici, din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București, reprezentând 20,47% din totalul operatorilor economici controlați.

2.  Etichetarea şi marcarea în limba română (etichetarea sau marcarea sunt disponibile în limba oficială sau limbile oficiale ale statului membru pe teritoriul căruia produsele textile sunt puse la dispoziția consumatorului, cu excepția cazului în care statul membru în cauză prevede altfel)

S-au constatat abateri privind etichetarea şi marcarea în limba română a produselor textile la 418 operatori economici, din toate județele, cu excepția județelor Brăila, Galați, Giurgiu și Sălaj, reprezentând 42,78% din totalul operatorilor economici controlați.

3. Respectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor (conform Legii nr. 148/2000, art. 9, comparaţiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil; data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice, dacă oferta specială nu a început încă)

S-au constatat abateri privind desfășurarea promoțiilor de produse textile la 18 operatori economici, din județele Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț și Vaslui, reprezentând 1,84% din totalul operatorilor economici controlați.

4. Respectarea prevederilor Legii  nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii (posibilitatea inducerii în eroare a consumatorilor privind caracteristicile şi/sau preţul produselor)
S-au constatat practici incorecte la operatori economici, din județele Bistrița-Năsăud, Brașov și Municipiul București.

5. Alte abateri (ex: legalitatea funcţionării; afişarea în mod vizibil a denumirii unitătii, a codului unic de înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze, precum şi afişarea şi respectarea orarului de funcţionare; afişarea preţurilor şi tarifelor, în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit, conform OG 21/1992 (r2), cu modificările şi completările ulterioare)

S-au constatat aceste tipuri de abateri la 181 de operatori economici, din toate județele, cu excepția județelor Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Dâmbovița, Harghita, Ialomița, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Teleorman, Timiș și Municipiul București, reprezentând 18,52% din totalul operatorilor economici controlați.

Sfaturi pentru consumatorii care achiziţionează produse textile:

 • să realizeze acest lucru numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care vor avea neapărat nevoie în caz de reclamaţie;
 • să acorde o atenţie deosebită la achiziţionarea articolelor de îmbrăcăminte care poartă numele unor mărci celebre, dar al căror preţ este exagerat de mic în raport cu preţul real al unor astfel de produse, existând riscul ca acestea să fie contrafăcute;
 • să examineze cu atenţie produsele înainte de a lua decizia de cumpărare;
 • să ştie că eticheta oricărui produs trebuie să menţioneze compoziţia fibroasă a acestuia, adică denumirile fibrelor componente, urmate de procentul în greutate al fiecărei fibre; în cazul în care produsul are şi căptuşeală, compoziţia acesteia tebuie precizată în mod expres;
 • să ştie că orice produs textil trebuie să aibă instrucţiunile de întreţinere marcate pe eticheta din material textil, rezistentă la tratamente umidotermice, montată/cusută în interiorul produsului;
 • să respecte instrucţiunile de întreţinere respective;
 • să ştie că instrucţiunile de întreţinere trebuie să acopere toate tratamentele, în ordinea următoare: spălare, clorurare, călcare, curăţare chimică şi uscare în maşina de uscat cu tambur rotativ, indiferent dacă se aplică sau nu (dacă nu se aplică un tratament, simbolul respectiv este tăiat/barat).