Andrei Volosevici modifică atribuțiile celor doi viceprimari și a administratorului public

559

Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, modifică din nou atribuțiile celor 2 viceprimari, Daniel Nicodim și Anca Popa, probabil ca urmare a rupturii vizibile între el și PNL Ploiești/Prahova/USR și îi dă noi atribuții administratorului public, Simona Albu.

Delegarea și stabilirea unor atribuții pentru a fi exercitate de domnul NICODIM DANIEL
viceprimar al Municipiului Ploiești, începând cu data de 06.12.2022, astfel:

I. Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
organismelor prestatoare de servicii publice:

  1. Coordonează, îndrumă și verifică activitatea Serviciului Public Local Comunitar de Evidența
    Persoanelor Ploiești
  2. Coordonează, îndrumă și verifică activitatea Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiești.

Delegarea și stabilirea unor atribuții pentru a fi exercitate de doamna POPA ANCA
ADINA viceprimar al Municipiului Ploiești, începând cu data de 06.12.2022, astfel:

I. Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
organismelor prestatoare de servicii publice:

  1. Coordonează, îndrumă și verifică activitatea Casei de Cultură ,,Ion Luca Caragiale” Ploiești;
  2. Coordonează, îndrumă și verifică activitatea Creșei nr.39 Municipiul Ploiești;

Începând cu data de 07.12.2022 atribuțiile doamnei ALBU SIMONA,
administrator public, stabilite prin Dispoziția nr.2319/27.10.2020 modificată prin
dispozițiile nr.2488/13.11.2020, nr.3912/05.09.2022 şi nr.4143/15.09.2022 se
suplimentează, în sensul că va coordona, îndruma și verifica activitatea Direcției
Gestiune Patrimoiu din cadrul aparatului de specialitate al primarului.