Agenția pentru Protecția Mediului Prahova scoate la concurs un post de consilier

798

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Avize Acorduri Autorizări.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau. echivalentă în una din ramurile de știință: chimie și inginerie chimică; științele pământului și atmosferei; inginerie civilă; inginerie electrică, electronică și telecomunicații; inginerie geologică, mine, petrol și gaze; ingineria transporturilor; ingineria resurselor vegetale și animale: inginerie mecanică, mecatronică; inginerie industrială și management; științe economice; științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, județul Prahova, telefon 0244/544.134.