Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Prahova angajează consilier debutant!

531

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Centrului Local Vălenii de Munte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau științe sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 iulie 2019, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 30 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine sediul Centrului judeţean Prahova,  din Ploiești, Bd. Independenței nr. 12, telefon 0244/590.230, e-mail resurse.prahova@apia.org.ro.