Administratorii asociațiilor de proprietari vor putea să își exercite atribuțiile doar dacă fac dovada absolvirii unui curs de calificare administrare

384

Primăria municipiului Ploiești anunță că, începând cu anul 2022, administratorii asociațiilor de proprietari vor putea să își exercite atribuțiile doar dacă fac dovada absolvirii unui curs de calificare administrare condominii și în baza unui atestat eliberat de Primăria municipiului Ploiești.

Prin această măsură se dorește intrarea în legalitate a administratorilor de condominii astfel încât, în perioada imediat următoare, reprezentanții municipalității vor efectua o serie de controale, prin aparatul său de specialitate, în vederea evitării neregulilor care pot apărea în activitatea administratorilor asociațiilor de proprietari.

În cazul în care, în urma acestor verificări, sunt depistate persoane care efectuează activitatea de administrator de condominii fără noile atestate obținute în baza Legii 196/2018, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aceste persoane riscă amenzi, conform art. 102, lit q, din actul normativ menționat.

Menționăm că desfășurarea, de către persoane fizice sau juridice, a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 64 se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei