ADI Deșeuri Prahova: „Nu tergiversăm rezilierea contractului cu Rosal, ci doar respectăm dispozițiilor legale”

333

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a emis un comunicat de presă în care explicat de ce a fost amânată ședinţa în care ar trebuit ca primarii din peste 80 de localități din județ să voteze pentru sau împotriva rezilierii contractului cu Rosal.

Iată comunicatul de presă:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, face cunoscut faptul că, în urma situației creată de trei (3) UAT- uri membre ale Asociației, care nu au emis Hotarărea de Consiliu Local cu privire la exprimarea votului de reziliere a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2- Boldești Scăeni și 6- Valea Doftanei, cu operatorul S.C. Rosal GrupS.A., suntem în situația de a amâna din nou sedința Adunării Generale a Asociaților, convocată pentru astăzi orele 15:00.

Reamintim: Conform dispozițiilor art.22 alin.1 din Statutul Asociației,” hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.17 al.2 lit.i),j), și k) și art.17 alin.3 lit.a),d), f), h), k), l) și m), nu pot fi votate de reprezentanții Asociaților decât în  baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a Asociatului al carui reprezentant este.”

De asemenea pentru a fi valabile Hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art.17 al.3 lit.k din Statut, trebuie sa fie luate cu votul favorabil al tuturor Asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

Vă informăm ca A.D.I. Deșeuri Prahova, nu tergiversează rezilierea contractului cu operatorul S.C. Rosal Grup S.A. ci doar acționează conform dispozițiilor legale și în conformitate cu acestea.

În continuare vom depune toate diligențele necesare rezolvării cât mai rapide a situației creată de asociați.

Totodată ne cerem scuze pentru disconfortul creat cetățenilor.