ADI Deșeuri Prahova a propus modificarea statutului

296

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a emis un comunicat de presă în care anunță faptul că preşedintele ADI Deșeuri a propus modificarea statutului, în sensul de a se putea lua o astfel de decizie cu majoritate simplă. Statutul modificat va fi transmis UAT-urilor membre în vederea aprobării şi emiterii de Hotărâri de Consiliu Local precum şi a obtinerii unui mandat. Anunțul vine în contextul în care propunerea de reziliere a contractului Rosal nu a putut fi supusă la vot în ultima ședință ADI Deșeuri Prahova.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” (n.r. ADI Deșeuri Prahova)  face cunoscut faptul că, în data de 15.12.2021, a fost întrunită Adunarea  Generală a Asociaţilor Implicaţi în zonele 2 – Boldești Scăeni și 6 – Valea Doftanei, având pe ordinea de zi   rezilierea  contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 – Boldești Scăeni și 6 – Valea Doftanei, cu operatorul S.C. Rosal Grup S.A. La şedinţa au fost prezenţi 23 de asociaţi din 34.

Rezilierea contractului cu Rosal  nu a putut fi supusă la vot

Având în vedere prevederile art.21,alin.5 din Statutul Asociaţiei „pentru a fi valabile Hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art.17 al.3 lit.k din prezentul statut, se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor Asociaților, cvorum și majoritate obligatorie la oricare convocare“. Drept urmare nu a putut fi supusă la vot propunerea de reziliere a contractului. Preşedintele Asociaţiei a propus modificarea statutului, în sensul de a se putea lua o astfel de decizie cu majoritate simplă. Statutul modificat va fi transmis UAT-urilor membre în vederea aprobării şi emiterii de Hotărâri de Consiliu Local precum şi a obtinerii unui mandat.

Ulterior va fi aprobat în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor. După aprobarea Statutului, se va convoca Adunarea  Generală a Asociaţilor Implicaţi pentru a putea lua o decizie.