A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul : “Creșterea eficienței în Spitalul Municipal Câmpina”

597

Primăria municipiului Câmpina vă aduce la cunoştinţă că în data de 19.03.2019 a fost semnat un nou contract de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina”.

Proiectul prin care se vor realiza investiții în valoare totală de 26.528.353,25 lei este finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Din valoarea totală a investițiilor, peste 14 milioane de lei sunt alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 2,1 milioane de lei provin din bugetul național, în timp ce aproape 332 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Aici amintim şi de cofinanţarea integrală a cheltuielilor neeligibile, impuse investiţiei ce presupune cheltuieli de la bugetul local în valoare de aproximativ 10 milioane lei.

Implementarea acestui proiect se va realiza în 62 de luni, începând cu 4 iulie 2017.

Beneficiarul de fonduri Regio, Primăria Municipiului Câmpina, are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii medicale, prin creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Câmpina.

Astfel, prin acest demers corpul C al clădirii Spitalului Municipal Câmpina va avea o performanță energetică îmbunătățită, trecând de la clasa energetică C la clasa energetică A, nivelul anual al emisiilor de gaze va fi redus cu minimum 40% și consumul anual de energie primară aferent clădirii spitalului va scădea cu minimum 60%.

În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări de intervenție, precum: termoizolarea și eficientizarea energetică, modernizarea instalațiilor electrice, de iluminat și a sistemelor de climatizare, implementarea sistemelor de management energetic, instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, înlocuirea lifturilor existente, precum și refacerea finisajelor în zonele de intervenție