„Înființare centru social de zi pentru persoane vârstnice în orașul Slănic, județul Prahova” depus de Primăria Orașului Slănic, liderul de proiect, în parteneriat cu Primăria Orașului Plopeni, este finanțat din Regio, în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Prin constituirea centrului social de zi, fără componentă rezidențială, cele două instituții partenere își propun să crească gradul de acoperire cu servicii sociale destinate vârstnicilor, precum și creșterea calități infrastructurii de sănătate și sociale din județul Prahova. Implementarea proiectului va îmbunătăți condițiile de viață pentru 664 de persoane vârstnice din orașul Slănic, prin implicarea acestora în activități ce presupun procese logice, de proiectare, planificare sau alegere, și care contribuie la creșterea creativității, a capacității de relaționare și integrare socială, a autonomiei sau la îmbunătățirea capacității fizice.

Investițiile din cadrul proiectului au o valoare totală de 3.953.601,22 lei, din care contribuția FEDR este de peste 2,6 milioane de lei, alocarea din bugetul de stat se ridică la peste un milion de lei, peste 75 de mii de lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. De asemenea, valoarea cheltuielilor neeligibile depășește 200 de mi de lei. Perioada în care va fi implementat proiectul este de 36 de luni, în intervalul 21 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2021.

Foto cu caracter ilustrativ