A devenit operațională aplicația „Info dosar – Fişă dosar” la Curtea de Apel Ploiesti

1150

În scopul creşterii calităţii actului de justiţie şi pentru asigurarea unei transparenţe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 27.06.2019, în cadrul Curţii de Apel Ploieşti a devenit operaţională aplicaţia „Info dosar – Fişă dosar” disponibilă publicului pe site-ul http://www.caploiesti.ro care facilitează accesul on-line al părţilor şi al reprezentanţilor acestora la actele dosarului, transpuse în documente PDF.

Pentru a avea acces la dosarul în format electronic se vor parcurge următorii paşi:

– Se va completa cu datele necesare (atât adresa de e-mail, cât şi numărul de telefon mobil sunt necesare pentru obţinerea accesului la dosarul electronic) şi înainta instanţei de judecată Cererea de comunicare documente în format electronic (disponibilă pe http://www.caploiesti.ro sau pe pagina aferentă Curţii de Apel Ploieşti din cadrul Portalului Instanţelor de Judecată http://portal.just.ro.

– Cererea (însoţită de acte de identitate pentru persoanele care au calitate de parte în dosar, sau împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant) se poate depune într-un dosar deja existent sau odată cu acţiunea introductivă. În fiecare dosar, trebuie depusă o cerere separată.

– Accesul la dosarul electronic se poate face după 24 ore din momentul introducerii datelor în sistem. Pentru autentificare se foloseşte adresa de email şi numărul de telefon mobil. Se accesează butonul AUTENTIFICĂ. În acel moment sistemul trebuie să vă trimită un SMS pe numărul de telefon pe care l-aţi declarat. Acest cod este valabil pentru o singură autentificare şi nu e valabil dacă se redirecţionează unei alte persoane. Codul de acces se generează la fiecare vizualizare a dosarului electronic. După introducerea codului de acces primit prin SMS se accesează butonul VERIFICĂ.

– Dosarul electronic este accesibil numai părţilor din respectivul dosar ori reprezentanţilor legali sau convenţionali (mandatar, procurator, avocat ales, consilier juridic etc.) în baza cererii trimise către instanţă.

Pentru autentificare şi acces la dosarul electronic, este necesar să se comunice instanţei adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil. În cazul în care nu s-a solicitat iniţial accesul la Dosarul electronic, cererea formulată ulterior pentru logare în aplicaţie şi comunicare în format electronic, trebuie însoţită, pe lângă datele menţionate mai sus(e-mail şi număr de telefon), de o copie a cărţii de identitate şi/sau dovada calităţii de reprezentant.

Aplicaţia „Info dosar – Fişă dosar” reprezintă în primul rând un beneficiu pentru justiţiabili, care se vor putea informa pe cale electronică, în timp real, cu privire la toate elementele care privesc un dosar – termene, soluţii, documente dosar.