8 contracte finanțate din fonduri europene pentru județul Prahova

1107

În data de 11 martie, în prezența viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Liviu Gabriel Mușat directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, Silviu-Călin Negraru, primarul orașului Mizil, Dragoș Niță, primarul orașului Plopeni și Viorel Călin, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova (DGASPC), a semnat opt contracte de finanțare cu o valoare ce se însumează 236.169.029,81 lei, pentru proiecte de investiții privind dezvoltarea infrastructurii rutiere, educaționale de sănătate și sociale prahovene.

Consiliul Județean Prahova, în calitate de beneficiar, va realiza investiții de 219.579.242,65 lei  pentru interconectarea la rețelele de transport județene, cu acces la rețeaua TEN-T, prin proiectele: „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ720 (KM.15+500-KM 30+000)” și „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3- tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 100C”. Cele două aplicații au primit finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (POR), în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Pentru reabilitarea și modernizarea Drumului Județean 720 vor fi alocate fonduri a căror valoare totală este de 66.416.825, 65 lei, din care peste 55 de milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 8,5 milioane de lei este alocarea din bugetul de stat, în timp ce peste 1,3 milioane de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Proiectul are o perioadă de implementare de 66 de luni (1 ianuarie 2017-30 septembrie 2022), 44 de luni de la semnarea contractului de finanțare, și a fost depus în parteneriat cu primăriile comunelor Filipeștii de Pădure și Florești.

Cererea de finanțare privind modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 102K și DJ 100C are o valoare totală de 153.162.417 lei, din care alocarea din FEDR este de aproape 130 de milioane de lei, contribuția bugetului de stat se ridică la aproximativ 20 de milioane de lei, în timp ce cofinanțarea beneficiarului este de peste 3 milioane de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 67 de luni (31 ianuarie 2019 – 30 octombrie 2022), 44 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Totodată, administrația județeană prahoveană va investi 18.566. 621 de lei pentru extinderea, reabilitarea și recompartimentarea și dotarea Unității de primiri urgențe, din cadrul Spitalului Județean de Urgență, proiect finanțat din POR, în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B-Unități de primiri urgențe. Proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” beneficiază de o alocare din FEDR de peste 4,7 milioane de lei, de peste 1,9 milioane de lei din bugetul de stat, cofinanțarea asigurată de Consiliul Județean Prahova fiind de aproape 137 de mii de lei, proiectul având o perioadă de implementare de 50 de luni (16 iunie 2016 – 5 iulie 2021).

De asemenea, administrațiile locale prahovene sunt finanțate din POR, în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”, în vederea implementării proiectelor: „Creșterea eficienței energetice a corpului C 5 al Liceului Teoretic Grigore Tocilescu”, Mizil, „Reabilitare termică și energetică la clădirea Școala Gimnazială Carol I”, Plopeni și „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Azuga – Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga”.

Pentru creșterea eficienței energetice a corpului de clădire C 5, Primăria Orașului Mizil, în calitate de beneficiar, va realiza investiții în valoare de 3.022.899,22 lei, din care peste 1,4 milioane de lei este alocarea FEDR, peste 215 mii de lei este alocarea din bugetul de stat, aproape 33 de mii de lei fiind cofinanțarea beneficiarului. Astfel, cu sprijin european, vor fi realizate investiții ce vor diminua costurile de funcționare și de întreținere a clădirii, vor scădea emisiile de gaze cu efect de seră, îmbunătățind totodată condițiile de confort interior ce vor asigura un climat optim de desfășurare a programului școlar pentru elevii și cadrele didactice din Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”. Proiectul are o perioadă de implementare de 40 de luni (1 iulie 2017 – 31 octombrie 2020).

Vizând îmbunătățirea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale „Carol I”, Primăria Orașului Plopeni va investi 4.547.318,08 lei. Din aceștia, aproape 3,5 milioane de lei este contribuția din FEDR, peste 235 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, iar cofinanțarea beneficiarului este de peste 82 de mii de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 31 de luni (februarie 2017 – august 2019) și prin intermediul lui, se vor realiza lucrări de reabilitare a clădirii școlii, a instalațiilor termice, electrice, sanitare și de ventilație, investițiile realizate ducând la scăderea facturilor la energie cu 50%. Astfel, elevii și cadrele didactice vor beneficia de un mediu propice procesului instructiv-educativ.

Primăria Orașului Azuga va realiza investiții de 5.738.191,30 lei pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga, precum și pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, investiții ce vor avea ca rezultat atât scăderea facturii energetice, cât și consumul anual de energie din surse primare regenerabile și neregenerabile. În acest context, alocarea FEDR este de peste 4,6 milioane de lei, aproape 713 mii de lei provin din bugetul de stat, iar cofinanțarea beneficiarului este de peste 109 mii de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 37 de luni (1 iulie 2017-31 iulie 2020).

De asemenea, DGASPC Prahova, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, urmărește dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrarea în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități prin aplicațiile „Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova: ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi” și „Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova: ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi”. Pentru realizarea acestui obiectiv, DGASPC Prahova, în calitate de lider de proiect, a accesat fonduri europene prin intermediul POR, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilități. Cele două proiecte au o perioadă de implementare de 37 de luni, 1 august 2017-31 august 2020.

Pe de o parte, pentru înființarea a două locuințe cu o capacitate de 10 locuri fiecare și a unui centru de zi, vor fi investiți 3.839.784,05 lei, din care peste 1,9 milioane de lei este contribuția FEDR, aproximativ 300 de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat, iar peste 46 de mii de lei constituie contribuția beneficiarului.

Pe de altă parte, pentru înființarea celor trei locuințe cu aceeași capacitate și a unui centru de zi, investițiile au o valoare totală de 5.179.784,81 lei. Dintre aceștia peste 2,8 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, aproape 440 de mii de lei este alocarea din bugetul de stat, beneficiarul având o contribuție de peste 67 de mii de lei.