239 de sancțiuni acordate de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova în luna martie pentru lipsa respectării măsurilor de apărare și stingere a incendiilor

385

În luna martie, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfăşurat 95 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unități de învățământ fără autorizație de securitate la incendiu, unități de îngrijire și depozite de deșeuri.

Pe timpul verificărilor au fost depistate 237 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 94 au fost înlăturate pe timpul desfășurări acestor acțiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 239 de sancţiuni, cuprinzând 193 avertismente şi 46 amenzi, în cuantum de 197.000 lei.

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea autorizației de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.
Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 20 exerciţii de alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă, în caz de incendiu, cu 212 participanți și 48 de instruiri la operatori economici și localități cu 372 participanți.

Totodată, au fost emise 4 autorizații de securitate la incendiu pentru obiectivele care funcționau fără acest act administrativ și 97 activități pentru acordare asistență tehnică de specialitate.

În luna martie, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a continuat să desfășoare, la nivelul întregului județ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” și “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populație a informațiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informațiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.

De asemenea, în luna martie a.c., echipajele de pompieri militari ale celor 6 subunităţi de intervenţie au efectuat 26 misiuni de recunoaştere în teren, la instituții și societăți comerciale din întreg judeţul, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi şi alte aspecte de interes operativ.

Foto cu caracter ilustrativ