20 de troleibuze vor fi achiziționate pentru Ploiești din fonduri europene prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

669

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice: 33 troleibuze de 12 m vor fi achiziționate pentru furnizarea serviciilor de transport public local în municipiile:

– Ploieşti (jud. Prahova) – pe rutele 44 şi 202 (20 troleibuze);
– Târgu Jiu (jud. Gorj) – pe rutele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 (13 troleibuze).

Valoarea totală eligibilă a proiectului finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, este de 89.941.357 lei, din care :

– 76.450.153,45 lei sunt fonduri nerambursabile din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);
– 11.598.776,41 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul de stat;
– 1.892.427,14 lei constituie cofinanțarea beneficiarului.

Proiectul a fost depus în cadrul apelului cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” din Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a POR 2014-2020.
* * *

POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din FEDR, în perioada actuală de programare. Alocarea estimată se ridică la 8,38 miliarde euro, din care 6,86 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE (prin FEDR), iar 1,52 miliarde de euro – contribuția națională. Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MDRAP.

POR 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Foto cu caracter ilustrativ