118 controale și 105 angajatori verificați de ITM Prahova în luna martie 2019

478

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna martie 2019, acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 199.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 227 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 146.500 lei. Totodată, inspectorii de muncă au identificat 12 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Pentru munca nedeclarată, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 140.000 de lei.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 118 de controale şi 105 de angajatori au fost sancţionaţi contravenţional. S-au aplicat amenzi în valoare de 53.000 de lei. Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 12 evenimente, în urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă sunt accidente de muncă sau accidente în afara muncii.

În perioada aprilie – mai, ITM Prahova va desfășura activități în cadrul acțiunii naționale demarate de Inspecția Muncii având drept scop informarea și conștientizarea cu privire la la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul. Principalele obiective ale acestei campanii constau în îndrumarea și creşterea gradului de conştientizare a entităților care au calitatea de angajator cu privire la aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior și internshipul.

Este foarte importantă informarea persoanelor implicate, angajați/entități care au calitatea de angajatori, în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continuă și la locul de muncă, pentru asigurarea unei forţe de muncă calificate, în funcţie de cerinţele proprii și pentru a facilita integrarea pe piața muncii a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

De asemenea, urmărim încurajarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local în ceea ce privește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor fără un loc de muncă și asigurarea tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii.