𝐀 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐭̦𝐞𝐥𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐀𝐂𝐄𝐓 𝐏𝐥𝐨𝐢𝐞𝐬̧𝐭𝐢, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐫𝐞𝐬̧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭̦𝐞𝐢 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐢̂𝐧 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐮 𝐜𝐚̆𝐥𝐝𝐮𝐫𝐚̆ 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚̆

239

Consiliul Judeţean Prahova a găzduit astăzi, 26 mai 2022, conferinţa de lansare a proiectului 𝑹𝒆𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒓𝒆𝒕̦𝒆𝒍𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑺𝑨𝑪𝑬𝑻 𝑷𝒍𝒐𝒊𝒆𝒔̧𝒕𝒊, 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒄𝒓𝒆𝒔̧𝒕𝒆𝒓𝒆𝒂 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕̦𝒆𝒊 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒆𝒕𝒊𝒄𝒆 𝒊̂𝒏 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒖 𝒄𝒂̆𝒍𝒅𝒖𝒓𝒂̆ 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂̆ – 𝑬𝒕𝒂𝒑𝒂 𝑰.

Proiectul beneficiază de finanĹŁare prin Programul OperaĹŁional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 7 – Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare ĂŽn orașele selectate, Obiectiv Specific 7.1 – Creșterea eficienței energetice ĂŽn sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice ĂŽn orașele selectate.

Contractul de finanțare a fost semnat, în decembrie 2021, între Consiliul Judeţean Prahova şi Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Obiectivul investiţiei constă în creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești, prin reducerea pierderilor de energie termică rezultate din reabilitarea rețelei primare de termoficare.

Prin proiect se reabilitează tronsoanele prioritare de rețele termice primare, în lungime de 24.235 m (12.117,5 m traseu).

Lucrările propuse au ca scop:

✅ dezvoltarea sistemului centralizat de transport a energiei termice, în vederea asigurării sustenabilității acestui sistem pe termen lung

✅ reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem și totodată reducerea costurilor pentru energia termică livrată/vândută

✅ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reducerii consumului de combustibil cu 8.297,00 t CO2 echivalent, necesar pentru producerea energiei termice ce reprezintă pierderile reduse, respectiv 8.288,00 t CO2

✅ îmbunătățirea parametrilor tehnici ai rețelelor termice care se reabilitează și, ca o consecință, reducerea costurilor de exploatare și mentenanță

✅ îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici și noncasnici. Beneficiarii investiţiei sunt locuitorii municipiului Ploieşti, consumatori casnici şi noncasnici, racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

🟥 Valoarea totală a proiectului este de 114.753.360,79 lei, dintre care cea eligibilă este de 93.135.719,12 lei, iar partea de co-finanţare eligibilă a Beneficiarului este de 1.862.714,38 lei. Cheltuielile neeligibile vor fi acoperite din bugetul propriu al judeţului Prahova.

Durata de implementare este de 36 de luni, 24 dintre ele fiind alocate execuĹŁiei.